Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
Kim jesteśmy  |  Członkowie  |  Władze  |  Statut  |  1 Procent

Przekaż KTE Tramp 1 procent twojego podatku

 

KTE Tramp jako Koło PTTK nr 26 jest w mniemaniu Urzędu Skarbowego Organizacją Pożytku Publicznego i tym samym 1% zapłaconego przez Ciebie podatku dochodowego może finansować działalność naszego Klubu zamiast poprawiać i tak nieefektywny budżet państwa polskiego.

My wykorzystamy pieniądze m.in. na zakup i naprawę sprzętu, zakup strun do gitary, dofinansowania wyjazdów i wejść do parków narodowych (działalność statutowa klubu).

 

Aby przekazać 1% podatku należy w corocznym zeznaniu PIT składanym do 30 kwietnia:

  1. określić nazwę Organizacji Pożytku Publicznego: Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie
  2. podać numer KRS: 000 019 1794
  3. obliczyć i wpisać kwotę 1% swoich podatków (nie mniej niż 5 zł )

 

Po wypełnieniu i złożeniu zeznania PIT należy napisać mail do głównego skarbnika Oddziału Międzyuczelnianego PTTK na adres skarbnik@(USUNTO)om.pttk.pl – treść poniżej:

  1. Darczyńca: np. Jan Kowalski
  2. Kwota 1%: np. 40 zł
  3. Koło PTTK nr 26, KTE TRAMP
  4. Numer i adres Urzędu Skarbowego, do którego została złożona deklaracja

  

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległoœci 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>