Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
Witamy!  |  Wykłady  |  Wyjazdy  |  Egzamin  |  Materiały

Pierwsze spotkanie już 18 lutego 2015 o godzinie 19:00!

Witamy!

Kurs Organizatora Turystyki to podstawowa działalność KTE TRAMP, prowadzony w różnej formie od początku jego istnienia.

Celem kursu jest:

  1. podniesienie wiedzy uczestników kursu z zakresu turystyki, krajoznawstwa, historii, architektury, topografii, etnografii itd.;
  2. wyszkolenie grupy wykwalifikowanych turystów, którzy będą potrafili sprawnie i bezpiecznie organizować i prowadzić ciekawe wyjazdy turystyczne w górach i nie tylko;
  3. przeprowadzenie szkolenia podstawowego PTTK w rozumieniu "Systemu Kształcenia w PTTK";
  4. przygotowanie chętnych do zdawania na koniec kursu egzaminu na Organizatora Turystyki (OT) PTTK - uprawnienie to otwiera drzwi do zdobywania dalszych uprawnień (np. Przodownika Turystyki Górskiej) oraz szerszej działalności w PTTK.

Kurs OT składa się z cyklu wykładów i wyjazdów. Wykłady są miejscem przekazywania wiedzy i w pewnym stopniu praktycznych ćwiczeń. Na nich poznacie innych kursantów oraz kadrę.

Warunki uczestnictwa w Kursie:

  1. W Kursie uczestniczyć może osoba zainteresowana organizacją imprez turystycznych, która jest członkiem PTTK i ukończyła 18 rok życia.
  2. Uczestnicy Kursu uiszczają wpisowe w wysokości 20 zł. Całość opłaty jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia (materiały szkoleniowe), a nadwyżka zwracana po zakończeniu Kursu.
  3. Uczestnicy Kursu ponoszą koszty swojego uczestnictwa w wyjazdach Kursu (przejazdy, noclegi, wyżywienie itp.).
  4. Zapisy na Kurs odbywają się drogą mailową na adres ktetramp@gmail.com. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko. Zapisanie się na Kurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie Kursu.
  5. Istnieje możliwość zapisania się do PTTK podczas trwania Kursu.

Składka członkowska PTTK na rok 2015wynosi 20 zł (cena dla studentów) oraz 40 zł (cena dla osób >26roku życia). UWAGA: członkostwo w PTTK obejmuje ubezpieczenie od NNW na wyjazdach i wycieczkach kursowych!

Koszty wyjazdów. Wyjazdy odbywają się po kosztach - oznacza to, że TRAMP nie bierze żadnych dodatkowych opłat za organizowanie wyjazdu. Uczestnicy ponoszą koszty swojego uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych. Zwykły dwudniowy wyjazd wiąże się z kosztami w wysokości 130-180 zł.

Odnośnie wszelkich pytań prosimy o kontakt: ktetramp@gmail.com Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania związane z kursem, chętnie służymy pomocą. Z chęcią przyjmiemy także wszelkie wskazówki i sugestie dotyczące kursu. Do zobaczenia na wykładach i wyjazdach! 

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległoœci 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>