Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
Witamy!  |  Wykłady  |  Wyjazdy  |  Egzamin  |  Materiały

Materiały zaczerpnięte z różnych Ľródeł i zebrane w jedno miejsce (bez przykładowych egzaminów). Co zawieraj±?

  • Architektura
  • PTTK jako organizacja
  • Historia turystyki i krajoznawstwa
  • Pierwsza pomoc (możliwe zwolnienie po ukończeniu kursu pierwszej pomocy)
  • Geografia turystyczna Polski
  • Budownictwo drewniane
  • Etnografia
  • Przyroda i jej ochrona

Pobierz

Pobierz rozwi±zane egzaminy + parę przydatnych informacji

Regulamin kursu 

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>