Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
GOT - Lista błędów
Wstępna lista błędów Regulaminu GOT
opracowano dnia 27.09.1999 na podstawie publikacji "Górska Odznaka Turystyczna PTTK, Regulamin, Trasy punktowane", COTG PTTK, Kraków 1999, ISBN 83-903464-8-6
       
  opracowali:  Beskidy, Regulamin Paweł Dudzik - przodownik GOT
      Beskidy, Tatry, Regulamin Tomasz Dygała - przodownik GOT, przewodnik beskidzki
      Góry Świętokrzyskie Dariusz Roszczyk - przewodnik świętokrzyski
        wszelkie uwagi prosimy kierować na adres:
        tdygala@fiatbank.pl, pdudzik@infovide.pl
Oznaczenia: PW Punkt wyjściowy  
    PP Punkt Pośredni  
Uwaga: Poniższy wykaz nie może być traktowany jako pełna korekta Regulaminu. Z powodu ograniczonych możliwości recenzentów poniższy wykaz jest siłą rzeczy pobieżny i z pewnością nie wykazuje wszystkich błędów zawartych w Regulaminie. W związku z tym autorzy będą wdzięczni za przysyłanie wszelkich uwag dotyczących tej publikacji, a ze swojej strony zobowiązują się do udostępniania tych uwag zainteresowanym osobom i władzom PTTK.
         
lp. grupa str kod błędu opis błędu
1 T.02 25 błędna nazwa Punkt "Biały Potok" (wylot Dol. Lejowej) powinien się nazywać "Polana Biały Potok"
2 T.02 25 błędna nazwa Jest: "Grześ lub Przełęcz Łubczańska" powinno być: "Grześ lub Przełęcz Łuczniańska" ale patrz poniżej
3 T.02 25 błędna nazwa Niezrozumiałe jest nazwanie punktu "Grześ lub Przeł. Łuczniańska". Na przeł. nie prowadzi żaden niezależny szlak znakowany z polskiej strony. Wystarczyłby PW Grześ. Istniejąca nazwa może być zachętą do wchodzenia na przełęcz na dziko.
4 T.02 25 błędna nazwa W opisie 15 jest Jaskinia MROŻNA zamiast Mroźna
5 T.02 25 błędne połączenie Bezpośrednie połączenie Pol. Pisana - Stoły (12) jest mylące i sugeruje trasę prowadzącą prosto z Pol. Pisanej.
6 T.02 25 błędne połączenie Powinno być bezpośrednie połączenie Raczkowa przeł. (09) - Starorobociański W. zamiast Siwa Przeł. - Starorobociański W.
7 T.02 25 błędny punkt 01 to nie powinny być Huciska (obecnie tu nie można dojechać) tylko węzeł szlaków przy początku Ścieżki nad Reglami za Polaną pod Jaworki
8 T.02 25 błędny punkt Rakoń 04 nie powinien być punktem węzłowym dla szlaków z Dol. Chochołowskiej, lecz szlaku z Grzesia, szlaku z przeł. między Wołowcem i Rakoniem oraz od słowackiej strony.
9 T.02 25 brak punktu wyjściowego Pomiędzy "Wylot Dol. Chochołowskiej" a 01 Pol. Huciska, powinien być PW Siwa Polana - parking, miejsce gdzie dojeżdża komunikacja "busowa"
10 T.02 25 brak punktu wyjściowego jako PW powinien być węzeł szlaków na przeł. pomiędzy Wołowcem a Rakoniem. Rozrysowanie dwóch dróg z Wyżniej Chochołowskiej na Wołowiec i Rakoń jest mylące.
11 T.02 25 brak wypunktowania trasy Z miejsca "Biały Potok" powinno być połączenie do Siwej Polany a nie do Hucisk 01, gdzie nie ma żadnego węzła
12 T.02 25 jedna trasa jako dwie Może się wydawać, że od Hucisk 01 do schr. Na Pol. Chochołowskiej 02 prowadzą dwie różne drogi. Dezinformacja.
13 T.02 25 przecięcia tras Na stronie 25 w grupie T.02 jest przecięć tras - 2.
14 T.02 25 wspólny punkt Punkt "Biały Potok" jest wspólnym PP dla dwóch tras.
15 T.03 25 wspólny punkt Punkt "Miotłówka" jest wspólnym PW dla dwóch tras.
16 T.03 26 brak punktacji GOT trasy Trasa Butorowy Wierch (T.03.03) - Zakopane nie ma punktacji GOT.
17 T.03 26 brak punktacji GOT trasy Trasa Gubałówka (T.03.04) - Zakopane nie ma punktacji GOT.
18   27 brak odnośnika do strony brak odnośnika do strony 44
19 T.02 28 błędna nazwa 20 to Chuda Przełęcz a nie Chuda Turnia
20 T.02 28 błędna nazwa Pomiędzy 27 a 28 pow. być Przeł. Białego a nie Przeł. Białe
21 T.02 28 brak punktu wyjściowego Kiry - Nędzówka - Gronik powinny być na jednej linii z wypunktowanymi przejściami pomiędzy nimi (każde z nich PW)
22 T.02 28 brak punktu wyjściowego powinien być PW u wylotu Doliny Za Bramką
23 T.02 28 brak punktu wyjściowego powinien być PW u wylotu Doliny Ku Dziurze
24 T.02 28 brak szlaku znakowanego brak wypunktowania niebieskiego szlaku Zakopane - Murowanica. 
25 T.02 28 przecięcia tras Na stronie 28 w grupie T.02 jest przecięć tras - 1.
26 T.02 28 PW zamiast PP Punkt "Boczań" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
27 T.03 28 przecięcia tras Na stronie 28 w grupie T.03 jest przecięć tras - 3.
28 T.01 29 błąd druku Kościelec powinien być odsunięty od linii Czarny Staw - Zawrat (43). Obecne położenie może sugerować położenie szczytu na tej właśnie drodze.
29 T.01 29 błędne połączenie wszystkie szlaki (oprócz 53-51) zbiegające się w węźle 51 (Stara Roztoka) powinny się zbiegać w punkcie "Wodogrzmoty Mickiewicza" a do 51 powinno iść od nich "ślepe" odgałęzienie. Droga Łysa Polana - Morskie Oko prowadzi przez Wodogrzmoty Mickiewicza a do schroniska w St. Roztoce odchodzi od nich ślepa ścieżka.
30 T.01 29 błędne połączenie bezpośrednia droga Czarny Staw - Kozi wierch (44) nie występuje w rzeczywistości. To jest za daleko idące uproszczenie. Rejon Orlej Perci powinien zostać powiększony i rozrysowany oddzielnie.
31 T.01 29 brak punktu wyjściowego Na odcinku Łysa Polana - 51 Stara Roztoka (błędnie), powinien być PW Pol. Palenica Białczańska - parking, końcowy przystanek komunikacji PKS i busów
32 T.01 29 brak szlaku znakowanego Połączenie 53 - 51, powinno prowadzić z 53 Rusinowa Polana do nieistniejącego punktu Polana Palenica Białczańska
33 T.01 29 brak wypunktowania trasy Nie ma drogi Szpiglasowa Przełęcz (48) - Szpiglasowy Wierch. Udostępnione podejście, co najmniej za 1 pkt bo ok. 60m różnicy wysokości
34 T.01 29 PW zamiast PP Punkt "Kozia Dolinka" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
35 BZ.01 32 błędnie oznaczony punkt czarny szlak z Goleszowa do schr. Pod Tułem trawersuje szczyt Jasieniowa (520) (02)
36 BZ.01 32 błędnie oznaczony punkt zamiast Dzięgielów (01) powinien być Dzięgielów Zamek (PKS), przez który przechodziłaby także trasa Goleszów Górny (PKP) - schr. Pod Tułem i punktem wyjściowym trasy do Cisownicy Gosp. (PKS)
37 BZ.01 32 błędnie oznaczony punkt Jurzyków - powinien być raczej Wisła Jurzyków (PKS)
38 BZ.01 32 brak PP Kobyła na trasie Mały Stożek - Wisła Dziechcinka
39 BZ.01 32 brak punktu wyjściowego pomiędzy Ustroń Polana a Wielka Czantoria (06) pow. być PP "Polana Stokłosica" - górna stacja wyciągu krzesełkowego - punkt startowy większości tras wycieczkowych
40 BZ.01 32 brak PW brak PW Ustroń Brzegi (jako PW dla trasy Ustroń - Wlk. Czantoria)
41 BZ.01 32 brak PW Mały Stożek - węzeł szlaków
42 BZ.01 32 brak PW Wisła Łabajów
43 BZ.01 32 brak PW Nierodzim I (PKS) na trasie Skoczów - Równica (11)
44 BZ.01 32 brak rozróżnienia punktów brak rozróżnienia między Goleszów (PKP), Goleszów Górny (PKP) 2 km różnicy odległości
45 BZ.01 32 jedna trasa jako dwie trasa Ustroń - schr. Pod Tułem powinna prowadzić via Cisownica Gosp. (PKS)
46 BZ.01 32 podział trasy Jurzyków powinien być PW pomiędzy Wisła Obłaziec a Małym Stożkiem
47 BZ.01 32 przecięcia tras Na stronie 32 w grupie BZ.01 jest przecięć tras - 3.
48 BZ.01 32 PW zamiast PP Punkt "Dobka" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
49 BZ.01 32 PW zamiast PP Punkt "Gościejów" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
50 BZ.01 32 PW zamiast PP Punkt "Jurzyków" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
51 BZ.01 32 pytanie Jak chodzenie granicą w okolicach Ostrego (04) ma się do obowiązujących przepisów o poruszaniu się w pasie drogi granicznej (czerwony szlak czeski trawersuje zbocza Ostrego)
52 BZ.01 32 pytanie czy punkt Wisła Jawornik (07) to Wisła Jawornik skrz. (PKS) - początek niebieskiego szlaku - czy Wisła Jawornik (PKS) węzeł niebieskiego i czarnego szlaku
53 BZ.01 32 trasa bez szlaku po asfalcie Cieszyn - Dzięgielów (01) - 6 km
54 BZ.01 32 trasa bez szlaku po asfalcie Bażanowice - Dzięgielów (01) - 2 km
55 BZ.01 32 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa przez Tuł (612) (BZ.01.03) - przebiega w obszarze chronionym - rezerwat przyrody
56 BZ.01 33 przecięcia tras Na stronie 33 w grupie BZ.01 jest przecięć tras - 4.
57 BZ.01 33 PW zamiast PP Punkt "Podskale" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
58 BZ.03 33 nierozróżnialne trasy Trasy między Stalownik, a Magurka Wilkowicka (909 m) (BZ.03.04) są nierozróżnialne.
59 BZ.03 33 przecięcia tras Na stronie 33 w grupie BZ.03 jest przecięć tras - 2.
60 BZ.03 34 błędna nazwa PW "Cisowa Przełęcz 830" (BZ.03.07) powinien się nazywać "Przełęcz Przysłup 810"
61 BZ.03 34 błędna nazwa Punkt "Oczków" powinien się nazywać "Zadziele PKS"
62 BZ.03 34 brak PW Na trasie Cisowa Przeł. 07 - Czernichów brak PW "Tresna PKS"
63 BZ.03 34 przecięcia tras Na stronie 34 w grupie BZ.03 jest przecięć tras - 4.
64 BZ.04 34 przecięcia tras Na stronie 34 w grupie BZ.04 jest przecięć tras - 1.
65 BZ.04 35 przecięcia tras Na stronie 35 w grupie BZ.04 jest przecięć tras - 1.
66 BZ.04 36 nierozróżnialne trasy Trasy między Myślenice Zarabie, a Śliwnik (620 m) (BZ.04.29) są nierozróżnialne.
67 BZ.04 36 przecięcia tras Na stronie 36 w grupie BZ.04 jest przecięć tras - 1.
68 BZ.06 36 błąd techniczny złe cięcie na granicy stron 36 i 43
69 BZ.06 36 PW zamiast PP Punkt "Chowanice" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
70 BZ.06 36 PW zamiast PP Punkt "Cisy" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
71 BZ.06 36 PW zamiast PP Punkt "Gruszczyn" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
72 BZ.04 37 przecięcia tras Na stronie 37 w grupie BZ.04 jest przecięć tras - 1.
73 BZ.05 37 nieczytelny układ brak możliwości wypunktowania tras na styku stron 37 i 44
74 BZ.06 37 brak punktacji GOT trasy Trasa Łopień (BZ.06.14) - Chyszówki nie ma punktacji GOT.
75 BZ.06 37 brak punktu wyjściowego nie rozróżniane są Lubogoszcz (968) i Lubogoszcz Zachodni (935)
76 BZ.06 37 brak szlaku znakowanego Kasina Wlk. (PKP) - przeł. Gruszowiec trawersem Śnieżnicy (08)
77 BZ.06 37 brak węzła szlaku pod Jasieniem (zielony x czarny)
78 BZ.06 37 brak wypunktowania trasy Jurków - Chyszówki - przeł. Rydza-Śmigłego
79 BZ.06 37 brak wypunktowania trasy Chyszówki - Łopień (14)
80 BZ.06 37 jedna trasa jako dwie Ostra - Wilczyce - Jurków powinna być na jednej linii (odcinek Wilczyce - Jurków droga asfaltem)
81 BZ.06 37 jedna trasa jako dwie punkt Łętowe powinien być na trasie Ostra (10) - Jasień (11)
82 BZ.06 37 mylne oznaczenie brak szlaku niebieskiego z Koszarek na Mogielicę (Szczawa Bukówka pow. się nazywać Koszarki)
83 BZ.06 37 nierozróżnialne trasy Trasy między przeł. Gruszowiec, a Śnieżnica (BZ.06.08) są nierozróżnialne.
84 BZ.06 37 nierozróżnialne trasy Trasy między Szczyrzyc, a Ciecień (BZ.06.07) są nierozróżnialne.
85 BZ.06 37 przecięcia tras Na stronie 37 w grupie BZ.06 jest przecięć tras - 2.
86 BZ.06 37 punkt bez połączeń Punkt Diabli Kamień nie posiadający jakichkolwiek połączeń
87 BZ.06 37 PW zamiast PP Punkt "Zapadliska" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
88 BZ.06 38 błędna nazwa jest Sałacz (20) zamiast Sałasz
89 BZ.06 38 błędna nazwa jest Jawor (21) zamiast Jaworz
90 BZ.11 38 błędny punkt Punkt (06) Dominiczna Góra powinien być określony jako węzeł szlaków pod Dominiczną Górą
91 BZ.11 38 brak punktacji GOT trasy Trasa Dominiczna Góra (476 m) (BZ.11.06) - Spilówka (516 m) (BZ.11.07) nie ma punktacji GOT.
92 BZ.11 38 Brak punktu wyjściowego brak punktu Kamienie Brodzińskiego (parking) na trasie Wiśnicz Nowy (04) - Rajbrot
93 BZ.11 38 jedna trasa jako dwie Lipnica Murowana - Rogozowa (05) szlak prowadzi bezpośrednio przez punkt (06) błędnie oznaczony jako Dominiczna Góra.
94 BZ.11 38 przecięcia tras Na stronie 38 w grupie BZ.11 jest przecięć tras - 1.
95 BZ.06 39 brak szlaku znakowanego brak odcinka niebieskiego szlaku przeł. Św. Justa - zapora - Rożnów
96 BZ.06 39 brak szlaku znakowanego brak zielonego szlaku Witowice Górne (?) - zapora w Rożnowie
97 BZ.11 39 błędne połączenie Trasa Wojnicz - Panieńska Góra (09) - Wielka Wieś nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości
98   39 brak odnośnika do strony brak odnośnika do strony 50
99 BZ.01 40 błędne połączenie GSB z Baraniej Góry (21) powinien prowadzić przez Magurke Wiślanską (22) i Magurkę Radziechowską (23) i dalej do Węgierskiej Górki, a nie bezpośrednio z Baraniej G. Do Wegierskiej Górki.
100 BZ.01 40 przecięcia tras Na stronie 40 w grupie BZ.01 jest przecięć tras - 5.
101 BZ.02 40   za dużo o jedną trasę z Glinka Wieś na Rycerzową
102 BZ.02 40 błędna nazwa Kolonia pow. być Rycerka Górna - Kolonia
103 BZ.02 40 błędne połączenie Regulamin sugeruje, że szlak żółty Rycerzowa - Glinka omija Soblówkę
104 BZ.02 40 błędne wypunktowanie trasy trasa Rycerzowa - Rajcza, jest: <9; 12> czyli pod górę mniej, powinno być <12; 9>
105 BZ.02 40 brak punktu wyjściowego brak przeł. Kotarz pomiędzy Rycerzową (07) a Muńcułem (09) - węzeł szlaków N x Z
106 BZ.02 40 brak szlaku znakowanego Przegibek - Wielka Rycerzowa
107 BZ.02 40 nierozróżnialne trasy Trasy między przeł. Przegibek (990 m) (BZ.02.06), a Rycerzowa (BZ.02.07) są nierozróżnialne.
108 BZ.02 40 przecięcia tras Na stronie 40 w grupie BZ.02 jest przecięć tras - 3.
109 BZ.02 40 PW zamiast PP Punkt "Prusów" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
110 BZ.02 40 PW zamiast PP Punkt "Rycerki" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
111 BZ.02 40 PW zamiast PP Punkt "Smereków Wielki" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
112 BZ.02 40 PW zamiast PP Punkt "Urówka" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
113 BZ.02 41 brak punktu wyjściowego Brak PW przeł. Głuchaczki (baza namiotowa w lecie, przejście na szlaku ze Słowacją)
114 BZ.02 41 brak punktu wyjściowego brak punktu Koszarawa Bystre (PKS)
115 BZ.02 41 brak punktu wyjściowego brak punktu Krzyżówki PKS
116 BZ.02 41 brak punktu wyjściowego brak węzła szlaków na Kotarnicy 1156
117 BZ.02 41 brak szlaku znakowanego Rycerka PKP - Młada Hora. (Powinien być PW Hutyrów z odnogami do Rycerki PKP i Rajczy)
118 BZ.02 41 brak szlaku znakowanego w związku z otwarciem przejść granicznych na przeł Głuchaczki i przeł. Jałowieckiej, należy wypunktować słowacki żólty szlak ścinajacy Mędralową. Koniecznie powinien być zaznaczony fakt przekraczania granicy!
119 BZ.02 41 brak szlaku znakowanego w związku z otwarciem przejścia granicznego na Pilsku, należy wypunktować trasę Pilsko szczyt polski - Pilsko 1557. Koniecznie powinien być zaznaczony fakt przekraczania granicy!
120 BZ.02 41 jedna trasa jako dwie droga Hala Boracza (15) - Milówka i Hala Boracza - Węgierska Górka prowadzą wspólnie do Prusowa, wbrew sugestiom regulaminu
121 BZ.02 41 niejednoznaczne wypunktowanie trasy Przyborówka (28) - Korbielów
122 BZ.02 41 nierozróżnialne trasy Trasy między Korbielów, a Przyborówka (BZ.02.28) są nierozróżnialne.
123 BZ.02 41 przecięcia tras Na stronie 41 w grupie BZ.02 jest przecięć tras - 5.
124 BZ.02 41 PW zamiast PP Punkt "Kamienna" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
125 BZ.02 41 PW zamiast PP Punkt "Kiczora" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
126 BZ.02 41   wobec udostępnienia skrótu p. Głuchaczki - p. Jałowiecka, odcinek ten (słowacki żółty szlak) powinien zostać wypunktowany
127 BZ.04 41 brak opisu punktu BZ.04.01 - jest opisany na stronie 34 zamiast na stronie 41
128 BZ.04 41 brak opisu punktu BZ.04.02 - jest opisany na stronie 34 zamiast na stronie 41
129 BZ.04 41 brak opisu punktu BZ.04.03 - jest opisany na stronie 34 zamiast na stronie 41
130 BZ.04 41 przecięcia tras Na stronie 41 w grupie BZ.04 jest przecięć tras - 3.
131 BZ.02 42 błędna nazwa jest Zasypnica zamiast Zasepnica
132 BZ.02 42 błędna nazwa jest przeł. Kolędówka zamiast przeł. Kolędówki
133 BZ.02 42 błędna nazwa punkt BZ.02.41 powinien się nazywać "węzeł szlaków pod Magurką 872" a nie "Magurka 872"
134 BZ.02 42 błędna nazwa jest: "Hala Czarnego" powinno być: "Hala Czarna" (tak podaje Mała Encyklopedia Babiogórska i mapa PPWK)
135 BZ.02 42 brak punktacji GOT trasy Trasa Jałowiec (BZ.02.39) - Stryszawa Matusy nie ma punktacji GOT.
136 BZ.02 42 brak punktu wyjściowego brak przeł. Brona
137 BZ.02 42 brak punktu wyjściowego na odcinku Jałowiec (39) - Magurka (41) powinien być położony punkt (40) przeł. Koledówki, przeł. Opaczne oraz przeł. Przysłop
138 BZ.02 42 brak wypunktowania trasy Krawców Wierch - Przeł. Bory Orawskie - Rysianka (z pominięciem Trzech Kopców - przechodząc z grzbietu granicznego do czarnego szlaku ze Złatnej)
139 BZ.02 42 droga bez szlaku w obszarze chronionym - rezerwat przyrody Trasa Zawoja - Polica (49) możliwa jest tylko w poprzek Rezerwatu "Na Policy" im prof. Z. Klemensiewicza
140 BZ.02 42 jedna trasa jako dwie trasa Markowe Szczawiny - Diablak, Markowe Szczawiny - Cyl prowadzi do przeł. Brona wspólną trasą - regulamin sugeruje że są to dwie odrębne drogi
141 BZ.02 42 niejednoznaczne wypunktowanie trasy trasy w rejonie Zubrzycy Górnej i Dolnej na Babią Górę, przeł. Krowiarki i pasmo Polic są nieczytelne i dezinformujące - wymagają ponownej redakcji uwzględniającej przede wszystkim obecny stan szlaków znakowanych
142 BZ.02 42 niejednoznaczne wypunktowanie trasy trasy pomiędzy przeł. Jałowiecką a przeł Krowiarki z powodu znacznego zagęszczenia są nieczytelne wskazane powiększenie tego rejonu i staranniejsze opracowanie (np. przez dodanie większej liczby punktów pośrednich)
143 BZ.02 42 nierozróżnialne trasy Trasy między schr. Na Markowych Szczawinach (BZ.02.43), a Babia Góra (1725 m) (BZ.02.45) są nierozróżnialne.
144 BZ.02 42 nierozróżnialne trasy Trasy między Sokolica (1367 m) (BZ.02.46), a przeł. Krowiarki (986 m) (BZ.02.47) są nierozróżnialne.
145 BZ.02 42 przecięcia tras Na stronie 42 w grupie BZ.02 jest przecięć tras - 12.
146 BZ.02 42 PW zamiast PP Punkt "Zasepnica" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
147 BZ.02 42 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Polica (BZ.02.49) - Zawoja przebiega w obszarze chronionym - Rezerwat "Na Policy" im prof. Z. Klemensiewicza
148 BZ.03 42 nierozróżnialne trasy Trasy między Huciska, a Jałowiec (1111 m) (BZ.03.39) są nierozróżnialne.
149 BZ.04 42 brak punktacji GOT trasy Trasa Zasypnica - Sucha Beskidzka nie ma punktacji GOT.
150 BZ.07 42 błędna nazwa jest: Jabłonki pow. być: Jabłonka 
151 BZ.07 42 przecięcia tras Na stronie 42 w grupie BZ.07 jest przecięć tras - 2.
152   42 brak odnośnika do strony brak odnośnika do strony 41
153 BZ.05 43 błędne oznaczenie punktu punkt Rdzawka PKS jest błędnie zlokalizowany względem punktu Obidowa (03)
154 BZ.05 43 brak punktacji GOT trasy Trasa przeł. Pod Grzebieniem (610 m) (BZ.05.05) - Raba Niżna nie ma punktacji GOT.
155 BZ.05 43 brak punktacji GOT trasy Trasa Pyzówka (PKP) - Klikuszowa nie ma punktacji GOT.
156 BZ.05 43 brak punktacji GOT trasy Trasa Rabka Zaryte - przeł. Pod Grzebieniem (610 m) (BZ.05.05) nie ma punktacji GOT.
157 BZ.05 43 Brak punktu wyjściowego Lasek
158 BZ.05 43 brak szlaku znakowanego Rdzawka PKS - Piątkowa (01) szl. Zielony
159 BZ.05 43 brak szlaku znakowanego Rdzawka PKS -Ponice via Świńska Góra szl. Zielony
160 BZ.05 43 brak wypunktowania trasy Pyzówka PKP - Klikuszowa
161 BZ.05 43 przecięcia tras Na stronie 43 w grupie BZ.05 jest przecięć tras - 2.
162 BZ.06 43 błąd techniczny złe cięcie na granicy stron 36 i 43
163 BZ.06 43 brak punktacji GOT trasy Trasa Zapadliska - Mszana Dolna nie ma punktacji GOT.
164 BZ.06 43 nierozróżnialne trasy Trasy między Rabka Zaryte, a schr. Na Luboniu Wielkim (1022 m) (BZ.06.02) są nierozróżnialne.
165 BZ.07 43 brak szlaku znakowanego GSB prowadzi z Rabki przez Skawę PKP a nie Skawę co sugeruje regulamin
166 BZ.07 43 przecięcia tras Na stronie 43 w grupie BZ.07 jest przecięć tras - 1.
167 BZ.05 44 błędny punkt węzeł szlaków błędnie umiejscowiony na Kiczorze, powinien być na Polanie Zielenica
168 BZ.05 44 Brak punktu wyjściowego brak węzła szlaków na Bukowinie Miejskiej (szl. żółty x czarny)
169 BZ.05 44 Brak punktu wyjściowego brak węzła szlaków na Polanie Świderowej
170 BZ.05 44 Brak punktu wyjściowego brak węzła szlaków na Czole Turbacza
171 BZ.05 44 Brak punktu wyjściowego Brak jakichkolwiek punktów wyjściowych na odcinku przeł. Knurowska - Lubań
172 BZ.05 44 nieczytelny układ nieczytelny układ dróg w rejonie Rabki, brak znakowanych szlaków (np. niebieski szlak Rabka Słone - Olszówka), stosowanie nazw nie występujących na ogólnie dostępnych mapach (np. Rabka Słone /tama/)
173 BZ.05 44 nieczytelny układ brak możliwości wypunktowania tras na styku stron 37 i 44
174 BZ.05 44 PW zamiast PP Punkt "Skłółka" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
175 BZ.05 44   Rejon Turbacza z racji zagęszczenia szlaków i licznych blisko położonych węzłów szlaków powinien zostać powiększony i zaprezentowany na odrębnej mapce.
176 BZ.08 44 błędna nazwa PW Niedzica powinien nosić nazwę Niedzica (zamek)
177 BZ.08 44 błędna nazwa PW "Łapszanka Górna" powinien się nazywać Rzepiska
178 BZ.08 44 błędna nazwa Błąd literowy - jest KLUSZKOWICE zamiast Kluszkowce
179 BZ.08 44 brak szlaku znakowanego nie ma niebieskiego szlaku Nowa Biała - Trybsz - węzeł pod Pawlikowskim Wierchem
180 BZ.08 44 jedna trasa jako dwie zamiast dróg: Łopuszna - Nowa Biała, Łopuszna - Krempachy, Nowa Biała - Dursztyn, Krempachy - Dursztyn, powinna być jedna droga Dursztyn - Łopuszna, z PW Krempachy i Nowa Biała
181 BZ.08 44 przecięcia tras Na stronie 44 w grupie BZ.08 jest przecięć tras - 13.
182 BZ.08 44 PW zamiast PP Punkt "Malorówka" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
183 BZ.05 45 błędna nazwa zamiast Muszyna pow. być Polana Muszyna
184 BZ.05 45 przecięcia tras Na stronie 45 w grupie BZ.05 jest przecięć tras - 1.
185 BZ.05 45 PW zamiast PP Punkt "Muszyna" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
186 BZ.06 45 Brak punktu wyjściowego Na odcinku Mogielica - Przeł. Ostra (25) brak punktów wyjściowych po drodze np. przeł. Słopnicka
187 BZ.06 45 Brak punktu wyjściowego Brak przełęczy Rydza Śmigłego
188 BZ.06 45 Brak punktu wyjściowego pomiedzy Tymbarkiem a Mogielicą
189 BZ.09 45 przecięcia tras Na stronie 45 w grupie BZ.09 jest przecięć tras - 1.
190 BZ.09 45 PW zamiast PP Punkt "Obidza" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
191 BZ.09 46 błędna nazwa Punkty Wierchomla Mała i Wierchomla Wielka Wodospad to jeden punkt: Wierchomla Wielka Wodospad
192 BZ.09 46 brak punktu wyjściowego Na trasie Rytro - Prehyba (05), powinien być PW Rytro - Jantar w miejscu parkingu i końcowego przystanku komunikacji autobusowej
193 BZ.09 46 nierozróżnialne trasy Trasy między Żegiestów Wieś, a Pusta Wielka (1061 m) (BZ.09.18) są nierozróżnialne.
194 BZ.09 46 PW zamiast PP Punkt "Parchowatka" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
195 BZ.09 47 błędna nazwa jest: JASTRZĘBNIK, pow. być: Jastrzębik
196 BZ.09 47 błędna nazwa jest: BUKOWINKA pow. być Bukowinki
197 BZ.09 47 błędna nazwa jest: Mochnaczka Niżna MRAKOWICE powinno być: M.W. Mrokowiec
198 BZ.09 47 brak punktacji GOT trasy Trasa Dubne (BZ.09.29) - Muszyna Poprad (PKP) nie ma punktacji GOT.
199 BZ.09 47 brak punktacji GOT trasy Trasa Wielka Polana (BZ.09.30) - Muszyna Poprad (PKP) nie ma punktacji GOT.
200 BZ.09 47 brak punktu wyjściowego Brak PW Muszyna - Poprad PKP
201 BZ.09 47 brak punktu wyjściowego Kidałki powinny być PW (węzeł szlaku zółtego z Muszyny i niebieskiego z Powroźnika) na trasie Muszyna Rynek - Dubne (29), a nie tylko jako punkt na trasie Powroźnik - Dubne. Dodatkowo Kidałki są tu zaznaczone jako PW a dla zachowania logiki regulaminu pow. być PP (nie wypunktowano odcinka Kidałki - Dubne).
202 BZ.09 47 brak wypunktowania trasy Nie zaznaczono wsi Dubne i nie wyznakowano trasy Wojkowa - Dubne - Leluchów oraz trasy Dubne 904 (29) - Dubne wieś. Jest to malownicza trasa przez "koniec świata", umożliwiająca zapoznanie się z folklorem i pozostałościami budownictwa drewnianego (cerkwie w każdej z tych miejscowości, sypańce)
203 BZ.09 47 brak wypunktowania trasy nie ma drogi Jastrzębik - Powroźnik. Spacerowa droga doprowadzająca od XVII wiecznej cerkwi w Powroźniku do XVIII wiecznej cerkwi w Jastrzebiku i dalej do Złockiego
204 BZ.09 47 brak wypunktowania trasy Brak wypunktowania trasy Muszyna Poprad PKP - Wielka Polana (30)
205 BZ.09 47 brak wypunktowania trasy Brak wypunktowania trasy Muszyna Poprad PKP - Dubne (29)
206 BZ.09 47 nierozróżnialne trasy Trasy między Dol. Czarnego Potoku, a Jaworzyna Krynicka (1114 m) (BZ.09.19) są nierozróżnialne.
207 BZ.09 47 PP zamiast PW Punkt "Jaworzynka" został błędnie oznaczony jako PP, zamiast jako PW.
208 BZ.09 47 PW zamiast PP Punkt "Kidałki" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
209 BZ.09 47   Na schemacie występują dwa punkty o nazwie Krynica. Powoduje to nieczytelność rysunku.
210 BZ.09 47   Na arkuszu BZ.09 str 47 występują punkty Mochnaczka Niżna i Mochnaczka Niżna Mrokowiec. Na arkuszu BW.01 na stronie 65 jest jednak tylko jedna Mochnaczka (Niżnia)
211   47 brak odnośnika do strony brak odnośnika do strony 58
212 BZ.08 48 błędny punkt Punkt 21 to nie powinna być Wysoka, tylko węzeł szlaku niebieskiego i zielonego na przełączce pod Wysoką. 
213 BZ.08 48 brak punktacji GOT trasy Trasa Sromowce Niżne - Sromowce Wyżne (Kąty) nie ma punktacji GOT.
214 BZ.08 48 brak punktu wyjściowego pomiędzy Szczawnicą PKS a Szafranówką powinien być PW Palenica - koniec wyciągu krzesełkowego, miejsce początku wędrówek w pasmo Małych Pienin jak też zejścia do Szczawnicy.
215 BZ.08 48 brak punktu wyjściowego Powinna być zaznaczona Przeł. Rozdziela i wypunktowana droga do niej z Jaworek
216 BZ.08 48 brak punktu wyjściowego W Pieninach powinien być PW "Zamkowa Góra" z wyraźnie zaznaczoną pętlą przez Zamkową Górę na Trzy Korony oraz zejściem do Sromowców Niżnych. Obecne zaznaczenie bezpośredniego połączenia Czertezik (16) - Sromowce Niżne sugeruje drogę lewym brzegiem Dunajca.
217 BZ.08 48 brak punktu wyjściowego Na odcinku Macelak (13) - Przeł. Snozka, powinien się znaleźć PW Czorsztyn wraz z odgałęzieniem do zamku w Czorsztynie.
218 BZ.08 48 brak szlaku znakowanego Nie wypunktowano szlaku znakowanego (czerw.) Sromowce Wyżne (Kąty) - Niedzica (zamek) via zapora
219 BZ.08 48 brak wypunktowania trasy przez Wysoką (z nią samą jako PW) powinna być wypunktowana odrębna droga (bez szlaku) aż po Przeł. Rozdziela (niezaznaczona)
220 BZ.08 48 brak wypunktowania trasy Nie wypunktowano drogi Sromowce Niżne - Sromowce Wyżne (Kąty)
221 BZ.08 48 jedna trasa jako dwie Trasy Macelak (13) - Hałuszowa i Macelak (13) - Krośnica powinny być jedną trasą z Hałuszową jako PW
222   50 brak odnośnika do strony brak odnośnika do strony 39
223 BW.04 51 przecięcia tras Na stronie 51 w grupie BW.04 jest przecięć tras - 2.
224 BW.04 51 wspólny punkt Punkt "Las Tuchowski" jest wspólnym PP dla dwóch tras.
225 BW.05 53 brak punktacji GOT trasy Trasa Kiczary Wyżne - Brzeżanka (477 m) (BW.05.10) nie ma punktacji GOT.
226 BW.05 53 przecięcia tras Na stronie 53 w grupie BW.05 jest przecięć tras - 4.
227 BW.05 53   ponownego opracowania wymaga rejon Zamku Odrzykoń i umieszczenia tego rejonu na powiększonej mapce (niejasne są powody dla których Zamek nie jest oznaczony jako węzeł tras co znacznie by ułatwiło ich punktowanie w tym rejonie)
228 BW.05 54 PW zamiast PP Punkt "Czudec" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
229 BZ.05 54 brak punktacji GOT trasy Trasa Wólka - Babica nie ma punktacji GOT.
230 BW.05 55 błędne wypunktowanie trasy w rejonie Jawornik Polski - Borówki (27) - Hyżne zastosowane oznaczenia punktów i punktacji są niejednoznaczne
231 BW.05 55 PW zamiast PP Punkt "Wólka Hyzneńska" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
232 BW.06 56 brak punktacji GOT trasy Trasa Bircza - Leszczawa Dln. nie ma punktacji GOT.
233 BW.06 56 brak punktacji GOT trasy Trasa Leszczawa Grn. - Leszczawa Dln. nie ma punktacji GOT.
234 BW.06 56 brak punktu wyjściowego Brak punktu wyjściowego na trasie Bircza - Kopystanka (15)
235 BW.06 56 brak wypunktowania trasy Leszczawa Dln. - Bircza
236 BW.06 56 brak wypunktowania trasy Leszczawa Dln. - Leszczawa Grn.
237 BW.06 56 napis bez związku nazwa Łodzinka Górna umieszczona bez związku z jakimkolwiek elementem planu
238 BW.06 56 PP zamiast PW Posada Rybotycka (cerkiew obronna z XVI w.) powinna być punktem wyjściowym
239 BW.06 57 brak punktu pośredniego trasa Huwniki - Suchy Obycz (10) powinna być podzielona punktem Kalwaria Pacławska
240 BW.06 57 brak punktu pośredniego brak węzła szlaków (czerwonego i niebieskiego) w Lesie Helicha
241 BW.06 57 brak wypunktowania trasy Huwniki - Kalwaria Pacławska (szlak niebieski)
242 BW.06 57 brak wypunktowania trasy Kalwaria Pacławska - Suchy Obycz (szlak niebieski)
243   58 brak odnośnika do strony brak odnośnika do strony 47
244 BW.01 59 błąd druku odnośnik na str. 59 powinien prowadzić do str. 65 a nie 64
245 BW.01 59 błędne połączenie Ropa - Chełm - praktycznie do skasowania
246 BW.01 59 brak punktacji GOT trasy Trasa Łosie - Bielanka nie ma punktacji GOT.
247 BW.01 59 brak punktu wyjściowego na odcinku Smerekowiec - (22) bez opisu, powinno być PW Skwirtne (cerkiew XVIII wiek), węzeł szlaku zielonego z drogą Kwiatoń - Skwirtne - Regetów
248 BW.01 59 brak punktu wyjściowego brak PW Oderne na linii Uście Gorlickie - Magura Małastowska (32)
249 BW.01 59 brak szlaku znakowanego Nie wypunktowano szlaku znakowanego (żółtego): Florynka - Wawrzka - Ropa
250 BW.01 59 brak wypunktowania trasy nie ma trasy Leszczyny - Łosie. Obecnie jedno z nielicznych połączeń tej doliny po zamknieciu jej zalewem na Ropie
251 BW.01 59 brak wypunktowania trasy Rychwałd (Owczary) - Magura Małastowska. Droga od końcowego przystanku komunikacji miejskiej z Gorlic, cerkiew XVII w., w kierunku Magury Małastowskiej
252 BW.01 59 brak wypunktowania trasy Łosie - Bielanka
253 BW.01 59 brak wypunktowania trasy Powinna być wypunktowana trasa Kunkowa - Leszczyny - Nowica - Przysłup - Przeł. Małastowska z każdym tym miejscem jako PW
254 BW.01 59 brak wypunktowania trasy Skwirtne - Regetów Niżny. Fragment często uczęszczanej przez turystów drogi Kwiatoń - Skwirtne - Regetów.
255 BW.01 59 brak wypunktowania trasy Skwirtne - Kwiatoń. Połączenie dwóch miejscowości z XVIII wiecznymi cerkwiami
256 BW.01 59 brak wypunktowania trasy Oderne - Kwiatoń. Droga bez znaków od żółtego szlaku do cerkwi z XVIII w.
257 BW.01 59 brak wypunktowania trasy Skwirtne - Hańczowa. Skrót przez obniżenie w paśmie Koziego Żebra, połączenie dwóch miejscowości z XVIII wiecznymi cerkwiami
258 BW.04 59 błędna nazwa Zamienione zostały punkty 14 i 15 (Maślana Góra 15 i Szalowa 14)
259 BW.04 59 PP zamiast PW Punkt "Bucze" został błędnie oznaczony jako PP, zamiast jako PW.
260 BW.04 59 PP zamiast PW Punkt "Łysa Góra" został błędnie oznaczony jako PP, zamiast jako PW.
261 BW.01 60 błędna nazwa 44 to powinna być Banica a nie Krywa
262 BW.01 60 błędne połączenie żółty szlak Folusz - Dziamera powinien prowadzić przez Bartne
263 BW.01 60 błędne połączenie Wg Regulaminu z Wątkowskiej na Mareszkę idzie się via Dziamera absolutnie omijając schronisko
264 BW.01 60 błędny punkt Dziamera w rzeczywistości jest inaczej położona wobec Bartnego niż na schemacie
265 BW.01 60 błędny punkt Wg Regulaminu Kornuty są gdzieś koło Rozstajnego i Nieznajowej, osiągalne bezpośrednio z Rozstajnego, Banicy, Uherca i Jasionki
266 BW.01 60 brak szlaku znakowanego Konieczna - Jaworzyna Konieczniańska
267 BW.01 60 brak szlaku znakowanego Konieczna - Przełęcz Dujawa (przejście graniczne)
268 BW.01 60 brak wypunktowania trasy Wapienne - Bodaki. Droga przez przełączkę często wykorzystywana jako skrót w przypadku omijania Magury Wątkowskiej
269 BW.01 60 przecięcia tras Na stronie 60 w grupie BW.01 jest przecięć tras - 19.
270 BW.01 60   Strona nie nadaje się do korzystania, w okolicach Bartnego poprzestawiana jest kolejność wzniesień dolin i miejscowości
271 BW.01 61 brak punktacji GOT trasy Trasa Lipowiec (BW.01.88) - Czeremcha nie ma punktacji GOT.
272 BW.01 61 brak punktacji GOT trasy Trasa Zyndranowa - przeł. Dukielska nie ma punktacji GOT.
273 BW.01 61 przecięcia tras Na stronie 61 w grupie BW.01 jest przecięć tras - 3.
274 BW.01 62 przecięcia tras Na stronie 62 w grupie BW.01 jest przecięć tras - 3.
275 BW.01 63 przecięcia tras Na stronie 63 w grupie BW.01 jest przecięć tras - 1.
276 BW.05 63 przecięcia tras Na stronie 63 w grupie BW.05 jest przecięć tras - 1.
277 BW.06 63 wspólny punkt Punkt "Granicka" jest wspólnym PW dla dwóch tras.
278 BW.02 64 błędne wypunktowanie trasy błędne oznaczenia i braki w wypunktowaniu tras w trójkącie - Hoszów - Żuków 724 (69) - Jaworniki (65)
279 BW.02 64 brak szlaku znakowanego brak wypunktowania niebieskiego szlaku Żuków 768 - Daszówka
280 BW.02 64 niejednoznaczne wypunktowanie trasy brak punktu pośredniego na trasie Ustrzyki Dln. - Równia (70) w Jasieniu (sanktuarium maryjne)
281 BW.02 64 nierozróżnialne trasy Trasy między Ustrzyki Dolne, a Równia (BW.02.70) są nierozróżnialne.
282 BW.02 64 wspólny punkt Punkt "Jasień" jest wspólnym PW dla dwóch tras.
283 BW.06 64 błędne oznaczenie punktu Poręba Wysoka (08) jest błędnie naniesiona na schemacie przez co wszystkie drogi w tym rejonie są błędnie oznaczone (np. ze schematu wynika że przez Roztokę nie przechodzi czerwony szlak Bircza - Sanok)
284 BW.06 64 błędne oznaczenie punktu Ustrzyki Dolne nie są miastem granicznym RP wbrew sugestiom regulaminu
285 BW.06 64 brak punktu pośredniego brak węzła szlaków (zielonego i niebieskiego) w okolicach szczytu 598
286 BW.06 64 przecięcia tras Na stronie 64 w grupie BW.06 jest przecięć tras - 1.
287 BW.01 65 brak opisu punktu BW.01.22 - nie jest opisany
288 BW.01 65 brak opisu punktu BW.01.13 - jest opisany na stronie 59 zamiast na stronie 65
289 BW.01 65 brak opisu punktu BW.01.14 - jest opisany na stronie 59 zamiast na stronie 65
290 BW.01 65 brak opisu punktu BW.01.15 - jest opisany na stronie 59 zamiast na stronie 65
291 BW.01 65 brak opisu punktu BW.01.16 - jest opisany na stronie 59 zamiast na stronie 65
292 BW.01 65 brak punktu wyjściowego Brak punktu Bieliczna
293 BW.01 65 brak punktu wyjściowego Brak punktu przeł. Pułaskiego
294 BW.01 65 brak punktu wyjściowego Brak punktu Huta Wysowska (baza namiotowa)
295 BW.01 65 brak wypunktowania trasy Banica - Czertyżne - Ropki
296 BW.01 65 brak wypunktowania trasy Banica - Czertyżne - Stawisza
297 BW.01 65 przecięcia tras Na stronie 65 w grupie BW.01 jest przecięć tras - 1.
298 BW.01 65 wspólny punkt Punkt "Biała Skała" jest wspólnym PW dla dwóch tras.
299 BW.01 65   ponownego opracowania wymaga rejon Lackowej i Ostrego Wierchu: drogi na Lackową i Ostry via przeł. Pułaskiego, drogi z Bielicznej na Białą Skałę i przeł. Pułaskiego
300 BW.01 66 brak szlaku znakowanego Nie wypunktowano GSB na odcinku Komańcza Letnisko - Komańcza
301 BW.01 66 przecięcia tras Na stronie 66 w grupie BW.01 jest przecięć tras - 1.
302 BW.02 66 brak punktu wyjściowego Brak punktu Zubeńsko
303 BW.02 66 brak wypunktowania trasy Łupków - przeł. Łupkowska
304 BW.02 66 brak wypunktowania trasy Nowy Łupków - Łupków
305 BW.02 66 przecięcia tras Na stronie 66 w grupie BW.02 jest przecięć tras - 5.
306 BW.02 67 błąd druku Na stronie 67 w górnej części powinno być odniesienie w prawo do strony 64
307 BW.02 67 błędna nazwa jest: Bereznica Wyżna, pow. być Bereźnica Wyżna
308 BW.02 67 błędny punkt ulokowanie Wysokiego Berda na linii Krysowa 39 - Kalnica sugeruje, że Wysokie Berdo nie znajduje się na trasie Krysowa 39 - Przeł. Orłowicza 41
309 BW.02 67 brak opisu punktu punkt BW.02.31 opisany wyłącznie na stronie 63 gdzie nie występuje
310 BW.02 67 brak punktu wyjściowego nie zaznaczono Turzańska - powinien być połączony z Rzepedzią, Suliłą i Działem
311 BW.02 67 brak punktu wyjściowego Na przeł. 664 pod Suliłą powinien być węzeł PW dróg ze Szczawnego, Szczawnego-Kulasznego, Suliły, Kalnicy i Seredniego wielkiego wraz z wypunktowanymi odcinkami pomiędzy nimi.
312 BW.02 67 brak punktu wyjściowego Hulskie - Stoły - Krysowa: powinien być PP Bukowinka (żeby uniknąć sugestii chodzenia bez szlaków po BPN)
313 BW.02 67 brak wypunktowania trasy Majdan - Cisna - Dołżyca. Często uczęszczana droga od stacji kolejki w kierunku m.in.. Łopienki
314 BW.02 67 brak wypunktowania trasy brak połączenia Maniów - Balnica
315 BW.02 67 brak wypunktowania trasy brak trasy Kalnica - Smerek wieś. Droga od wsi i czerwonego szlaku do rozgałęzienia obwodnicy i drogi do Jaworzca
316 BW.02 67 jedna trasa jako dwie trasa Rzepedź - Polanka - Chryszczata powinna prowadzić nie bezpośrednio do Chryszczatej, tylko z Polanki powinna łączyć się z Działem a Dział ma połączenie z Chryszczatą
317 BW.02 67 przecięcia tras Na stronie 67 w grupie BW.02 jest przecięć tras - 11.
318 BW.02 67 PW zamiast PP Punkt "Bukowinka" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
319 BW.02 67 PW zamiast PP Punkt "Czeremin" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
320 BW.02 67 PW zamiast PP Punkt "Hulskie" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
321 BW.02 67 PW zamiast PP Punkt "Magurzec" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
322 BW.02 67 PW zamiast PP Punkt "Małe Jasło" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
323 BW.02 67 PW zamiast PP Punkt "Rydoszowa" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
324 BW.02 67 PW zamiast PP Punkt "Rypi Wierch" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
325 BW.02 67 PW zamiast PP Punkt "Koszarka" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
326 BW.02 68 błędne połączenie Niebieski szlak z Chaty Socjologów prowadzi bezpośrednio do Dwernika. Wg Regulaminu droga prowadzi przez Trohaniec
327 BW.02 68 błędne połączenie Schronisko na Połoninie Wetlińskiej (43) - Jaworniki, powinno być z Połoniny Wetlińskiej (42)
328 BW.02 68 błędne połączenie nie Hulskie - Stoły - Krysowa tylko Hulskie - Stoły - Wysokie Berdo (częściowo droga przez BPN bez szlaku)
329 BW.02 68 brak punktacji GOT trasy Trasa Wielka Rawka (BW.02.50) - Mała Semenowa nie ma punktacji GOT.
330 BW.02 68 mylne oznaczenie oznaczenie dróg w okolicach Chaty Socjologów jest co najmniej mylące
331 BW.02 68 mylne oznaczenie oznaczenie dróg w trójkącie Chrewt - Polana - Hulskie (63) jest co najmniej mylące
332 BW.02 68 niejednoznaczne wypunktowanie trasy Pszczeliny - Magura Stuposiańska (45)
333 BW.02 68 nierozróżnialne trasy Trasy między Pszczeliny, a Magura Stuposiańska (BW.02.45) są nierozróżnialne.
334 BW.02 68 PP zamiast PW Punkt "Rosochate" został błędnie oznaczony jako PP, zamiast jako PW.
335 BW.02 68 przecięcia tras Na stronie 68 w grupie BW.02 jest przecięć tras - 3.
336 BW.02 68 PW zamiast PP Punkt "Magura" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
337 BW.02 68 PW zamiast PP Punkt "Stoły" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
338 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Berehy - Mała Rawka (BW.02.49) przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
339 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Dział (BW.02.48) - Moczarne przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
340 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Hulskie (BW.02.63) - Tworylne przebiega w obszarze chronionym - rezerwat przyrody
341 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Hulskie (BW.02.63) - Tworylczyk przebiega w obszarze chronionym - rezerwat przyrody
342 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Kremenaros (BW.02.51) - Moczarne przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
343 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Krysowa (840 m) (BW.02.39) - Smerek (1222 m) (BW.02.40) przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
344 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Mała Rawka (BW.02.49) - Moczarne przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
345 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Połoma (776 m) (BW.02.37) - Zawój przebiega w obszarze chronionym - rezerwat przyrody
346 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Połonina Wetlińska (1255 m) (BW.02.42) - Suche Rzeki przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
347 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa przeł. Nad Berehami - Dział (BW.02.48) przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
348 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Przeł. Orłowicza (BW.02.41) - Hulskie przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
349 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Schronisko na Połoninie Wetlińskiej (BW.02.43) - Jawornik przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
350 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Schronisko na Połoninie Wetlińskiej (BW.02.43) - Zatwarnica przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
351 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Schronisko na Połoninie Wetlińskiej (BW.02.43) - Jaworniki przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
352 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Smerek (1222 m) (BW.02.40) - Kalnica przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
353 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Smerek (1222 m) (BW.02.40) - Wetlina przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
354 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Ustrzyki Górne - Wielka Semenowa przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
355 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Wetlina - Moczarne przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
356 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Wetlina - Połonina Wetlińska (1255 m) (BW.02.42) przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
357 BW.02 68 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Wielka Rawka (BW.02.50) - Wielka Semenowa przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
358 BW.02 69 błędna nazwa Nie Terebowiec tylko dolina Terebowca
359 BW.02 69 błędny opis punktu jako wysokość Tarnicy (58) podano 1286 m
360 BW.02 69 brak szlaku znakowanego Bukowiec - Beniowa - Sianki (szlak niebieski)
361 BW.02 69 przecięcia tras Na stronie 69 w grupie BW.02 jest przecięć tras - 2.
362 BW.02 69 PW zamiast PP Punkt "Rozsypaniec" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
363 BW.02 69 PW zamiast PP Punkt "Wołowe" został błędnie oznaczony jako PW, zamiast jako PP.
364 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Beskid Wołosacki (BW.02.53) - przeł. Beskid przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
365 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Halicz (1333 m) (BW.02.57) - Tarnawa Wyżna przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
366 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Kińczyk Bukowski (1251 m) (BW.02.56) - przeł. Użocka przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
367 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Kińczyk Bukowski (1251 m) (BW.02.56) - Bukowiec przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
368 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa przeł. Bukowska (1107 m) (BW.02.55) - przeł. Beskid przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
369 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa przeł. Bukowska (1107 m) (BW.02.55) - Kińczyk Bukowski (1251 m) (BW.02.56) przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
370 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch (BW.02.59) przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
371 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Wołosate (BW.02.54) - przeł. Beskid przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
372 BW.02 69 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Wołosate (BW.02.54) - Szeroki Wierch (BW.02.59) przebiega w obszarze chronionym - Bieszczadzki Park Narodowy
373 GS.01 109 wątpliwa punktacja trasy Skarżysko Kamienna - GS.01.87, pow. być <15/13> a nie <18/16>
374 GS.01 109 wątpliwa punktacja trasy GS.01.88 - GS.01.87 pow. być <9/10> a nie <12/13>
375 GS.01 110 błędna nazwa Przedbórz, a nie Przedborze
376 GS.01 111 błędna nazwa jest: "Piekło Skibskie" - używa się "Piekło" lub "Piekło pod Skibami"
377 GS.01 111 błędne określenie punktu punkt GS.01.16, Rzepka ma 357m
378 GS.01 112 błędna nazwa Kawetczyzna a nie Kaweczyzna
379 GS.01 112 błędna nazwa pow. być Przełom Lubrzanki a nie Przełom Lubrzański
380 GS.01 112 błędna nazwa pow. być Michniów a nie Michników
381 GS.01 112 błędne określenie punktu GS.01.43 Stołowa ma 424 m
382 GS.01 112 błędne określenie punktu GS.01.73 Radostowa ma 451 m
383 GS.01 112 brak opisu punktu brak opisu wspólnego punktu wyjściowego do GS.01.31 i GS.01.37
384 GS.01 112 brak szlaku znakowanego Pewna ilość znakowanych szlaków nie zostało ocenionych. Nie zmieniają się one w Górach Świętokrzyskich zbyt często. Mam pewne wątpliwości, czy wszystkie z nich spełniają wymogi kwalifikujące do GOT. Jednak, skoro został wypunktowany szlak z Wąchocka na Wykus, to dlaczego nie ma: Starachowice - Wykus i Suchedniów - Wykus. Ważniejszymi brakami wydają się szlaki z Suchedniowa na Kamień Michniowski oraz z Końskich przez Starą Kuźnicę do Piekła Niekłańskiego.
385 GS.01 112 droga bez szlaku w obszarze chronionym - Świętokrzyski Park Narodowy trasa GS.01.65 - Przeł. Hucka - niewyznakowana, zamknięta trasa przez rezerwat ścisły w PN
386 GS.01 112 droga bez szlaku w obszarze chronionym - Świętokrzyski Park Narodowy Bieliny - GS.01.61 - skoro nie przez Przełęcz Hucką ani nie przez Trzciankę, to musi to być niewyznakowana, zamknięta trasa przez rezerwat ścisły w Parku Narodowym
387 GS.01 112 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Łysiec (595 m) - Święty Krzyż (GS.01.61) - Bieliny przebiega w obszarze chronionym - Świętokrzyski Park Narodowy - rezerwat ścisły
388 GS.01 112 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Przeł. Hucka (GS.01.65) - przebiega w obszarze chronionym - Świętokrzyski Park Narodowy - rezerwat ścisły
389 GS.01 112   Większość punktów wyjściowych z Kielc nie jest precyzyjna - operują nazwą dzielnic. Może dobrze byłoby zaznaczyć, że Wietrznia, Kawetczyzna, Szydłówek, Zagórze, Dyminy, Posłowice administracyjnie należą do Kielc
390 GS.01 113 błędna nazwa pow. być Dębniak a nie Dębnik
391 GS.01 113 błędna nazwa GS.01.56 to Łazy w Paśmie Iwaniskim, a nie "Łazy w Pasmie Iwańskim"
392 GS.01 113 droga bez szlaku w obszarze chronionym - Świętokrzyski Park Narodowy Rudki - GS.01.62 - niewyznakowana, zamknięta trasa przez rezerwat ścisły w Parku Narodowym
393 GS.01 113 droga bez szlaku w obszarze chronionym - Świętokrzyski Park Narodowy trasa Wólka Milanowska - GS.01.61 - skoro nie przez Trzciankę, to musi to być niewyznakowana, zamknięta trasa przez rezerwat ścisły w Parku Narodowym
394 GS.01 113 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Łysiec (595 m) - Święty Krzyż (GS.01.61) - przebiega w obszarze chronionym - Świętokrzyski Park Narodowy - rezerwat ścisły
395 GS.01 113 trasa bez szlaku w obszarze chronionym Trasa Rudki (GS.01.62) - Rudki przebiega w obszarze chronionym - Świętokrzyski Park Narodowy - rezerwat ścisły
396 REG Atlas   Korzystanie utrudnia nie wyróżnienie szlaków znakowanych (np. ich kolorami)
397 REG Atlas   Momentami za duże zagęszczenie ograniczające znacznie czytelność schematów
398 REG Atlas   Dekalog turysty powinien być wyeksponowany na początku regulaminu
399 REG Atlas   W dekalogu jest mowa o wzywaniu pomocy przyjętymi w górach sposobami: omówić szerzej i podać telefony alarmowe do wszystkich central grup GOPR i TOPR
400 REG Atlas   Zastosowana numeracja punktów jest myląca
401 REG Atlas   Zaznaczyć schroniska turystyczne (wszystkie) i stacje ratownicze na schemacie
402 REG Atlas   Należy bardzo wyraźnie odróżniać granicę RP od granic grup górskich
403 REG Atlas   Znacznie wygodniejszy byłby taki podział na strony w którym jedna grupa górska (np. Gorce) pokazana jest na sąsiednich stronach
404 REG brak zapisu   Jak uprawnienia przodownickie przekładają się na grupy górskie za granicą?
405 REG brak zapisu   Nie ma zakazu zdobywania punktów z naruszeniem zasad ochrony przyrody, do czego zresztą zachęca mapowa część regulaminu
406 REG Dodatek Błędy w nazwach punktów pośrednich na dużą GOT "Jammna", "Jaworzyna, Konieczniańska", "nad Tysowym"
407 REG Dodatek Nieprecyzyjność określenia punktów pośrednich Trzy Kopce (w dawnej gr.II) - które? Trzy Kopce Wiślańskie 809, Trzy Kopce 1082 (w masywie Klimczoka) czy Trzy Kopce 1216 (w Grupie Pilska); Żuków (w dawnej grupie V) - która kulminacja? 516, 768, 746, 725, 725, 868, 864 czy 802? Czy zatem może to być każde z tych wzniesień?
408 REG Dodatek Przygraniczne grupy górskie Dziwny dobór grup górskich na Słowacji. Dlaczego nie wszystkie? Dlaczego nie ma Bieszczadów Wschodnich? Slovenskeho Raju albo Vihorlatu? Beskidu Śląsko-Morawskiego (w Czechach)? Sudetów niemieckich?
409 REG Dodatek Przygraniczne grupy górskie Błędy w określeniu nazw grup górskich. Nazwy przepisane z okładek słowackich map: Čergov – Branisko (mapa nr 25); Javorniky-Kysuce (mapa nr 7); Spišská Magura i Pieniny (mapa nr 24), Bukovské Vrchy – Laborecka Vrchovina (mapa nr 28); Tatry Słowackie (Zachodnie z Rohaczami oraz Wysokie) - a co z Bielskimi? Poza tym wymienianie specjalnie Rohaczy jest bez sensu; Orawa - to jest nazwa krainy historycznej a nie grupy górskiej
410 REG Dodatek   Zbędny wykaz punktów początkowych na dużą GOT. W świetle par. 7 punkty początkowe i końcowe są dowolne.
411   Par 9 pozbawienie uprawnień większości przodowników Do potwierdzenia i weryfikacji książeczek GOT PTTK uprawnieni są wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK /.../, posiadający uprawnienia na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry Świętokrzyskie - paragraf ten pozbawia możliwości potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT przodowników nie posiadających uprawnień na wszystkie grupy górskie
412 REG Par. 11.1   W trakcie wycieczki należy zbierać (...) potwierdzenia przejść, (...) przewodnika górskiego uczestniczącego w wycieczce Co z przewodnikami świętokrzyskimi (przewodnicy terenowi)???
413 REG Par. 11.3   Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem i pieczątką - nie każdy przodownik ma pieczątkę, czy zatem potwierdzenie tylko podpisem z podaniem numeru legitymacji jest nieważne?
414 REG Par. 13.2   Wykupienie odznaki potwierdza pieczęć w książeczce - anachronizm
415 REG Par. 5.2 dwie wersje regulaminu Odznakę „Za wytrwałość" może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej - wg wersji książkowej, lub ...może zdobyć... - wg tekstu z informacji dla przodowników tg.
416 REG Par. 5.2   Wystarczyłoby stwierdzenie, że GOT "Za Wytrwałość" można zdobywać po uzyskaniu małej złotej (żeby zdobyć dużą złotą trzeba przecież najpierw mieć małą złotą). Obecny zapis wprowadza zamęt.
417 REG Par. 6.1 nieczytelny zapis Zalicza się 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 m różnicy podejść
418 REG Par. 6.1  odniesienie do nieistniejącego załącznika Trasy punktowane do GOT PTTK. - nie istnieje załącznik tak zatytułowany
419 REG Par. 7.2 odniesienie do nieistniejącego załącznika Trasy punktowane do GOT PTTK. - nie istnieje załącznik tak zatytułowany
420 BZ.05   nieczytelny układ Rejon Gorców jest podzielony na 4 części co powoduje kompletną nieczytelność mapek. Dodatkowo niektóre miejsca stanowią "białe plamy" nie objęte żadną z mapek.
421 GS.01     Należy dokładnie precyzować nazwy PW w miejscowościach o dużej rozciągłości geograficznej (np. przez podawanie nazw przystanków PKS i PKP)


 

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległoœci 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>