Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
GOT - uwagi do notacji
Uwagi do notacji stosowanej w Regulaminie GOT

Zastosowana w Regulaminie notacja do oznaczania sieci tras punktowanych nie wykorzystuje w pełni możliwości jakie daje przedstawianie jej w postaci grafu:

  • stosowana notacja wydaje się być zbyt uboga, brakuje co najmniej rozróżniania:

  • szlaków turystycznych, od tras nie znakowanych, przy stosowaniu takiego rozwiązania można część punktów wyjściowych oznaczać jednoznacznie jako węzeł szlaków bez podawania nazwy miejscowej,

  • przejść granicznych szczególnie po podpisaniu umów dotyczących ruchu turystycznego z Czechami i Słowacją,

  • punktów wyjściowych w których znajdują się schroniska PTTK,

  • wyraźnego rozróżnienia granicy państwowej RP od granic grup górskich.

  • zastosowanie kolorów do oznaczania szlaków turystycznych nie podniesie kosztów druku Regulaminu ponieważ stosowany sposób druku pozwala na uzyskanie wszystkich niezbędnych kolorów,

  • wątpliwości budzą spotykane stosowanie w Regulaminie przecięcia tras bez określania punktów wyjściowych ponieważ trudno jest zinterpretować taką informację i odnieść ją do rzeczywistego układu tras.

Poniżej przedstawiono sieć tras okolic Baraniej Góry zamieszczoną w Regulaminie, oraz przykładowy sposób reprezentacji tej sieci przy zastosowaniu kolorowania szlaków. Ponieważ trasy umieszczone w Regulaminie nie pokrywają się z siecią znakowanych szlaków turystycznych wymagało to rezygnacji z części punktów wyjściowych i dodania nowych (oznaczanych przez "X"). Dla uproszczenia rysunku pominięto także punktację GOT.

Oznaczenia zastosowane na schematach

BZ.01.12

Przeł. Kubalonka

BZ.01.13

Sołowy Wierch

BZ.01.14

Wielka Zabawa

BZ.01.15

Przeł. Koniakowska

BZ.01.16

Koniaków

BZ.01.17

Kamesznica Górna

BZ.01.18

Schronisko na Przysłupie pod Baranią Górą

BZ.01.19

Wisła Czarne (skrzyżowanie)

BZ.01.20

Kozińce

BZ.01.21

Barania Góra

BZ.01.22

Magurka Wiślańska

BZ.01.23

Magurka Radziechowska

BZ.01.24

Zielony Kopiec

notajca
Sieć tras okolic Baraniej Góry zamieszczona w Regulaminie (str. 40).
notacja
Przykładowy sposób reprezentacji sieci szlaków okolic Baraniej Góry.


 

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległoœci 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>