Oto skład osobowy Tercetu Idiotycznego. Numer na początku oznacza kolejność zdobycia zaszczytnego tytułu Idioty, ponadto: Z -- założyciel, H -- członek honorowy (tytuł nadany osobom zasłużonym dla turystyki idiotycznej jeszcze przed powstaniem Tercetu). Podane są numery przejść z kroniki

Uwaga! lista jest niekompletna - dociągnięta tylko do 1993 roku. W miarę uzyskiwania/odzyskiwania informacji będę ją uzupełniał.

1(Z). Michał Tomczak: 1,3,4,5,7,12,18,19,20,22,27,29,41
2(Z). Krzysztof Jaworski: 1,3,4,5,7,16,18,19,20
3(Z). Witold Papierniak: 1,14
4(H). Tomasz Dudziak: 4,10
5. Piotr Adamski: 5,41
6. Halina Czarniecka-Kołodziej: 5,7
7. Andrzej Ryś: 6,7
8. Andrzej Czermak: 7,8,9,11,14
9(H). Władysław Sarniak: 2,11
10. Zbigniew Osiński: 12,15,17
11. Jarosław Rubin: 7,16,18,21
12. Roman Pawłowski: 11,17,44,46
13. Przemysław Kochan: 12,21,29
14. Roman Fraj: 16,21
15. Maciej Laskowski: 21,22,24,33,40,45,51
16. Paweł Różański: 16,23
17. Jacek Potocki: 21,25,28,32,33,36,37,42,43,47,49
18. Filip Wasiak: 16,25
19. Jacek Różański: 16,26
20. Krzysztof Strasburger: 30,31,33,34,37,43,48,50,51,53
21.Joanna Dromirecka (ob. Potocka): 36,37,42
22. Marek Błaś: 34,40,49,51
23. Grzegorz Łabędzki: 35,49
24(H). Andrzej Wojciechowski: 39,52
25. Piotr Oleszczuk: 50, 53
26. Marcin Kokot: 50, 53
27. Beata Kurzajczyk: 50,53
Na pewno wymogi spełnili: Mariusz Szatkowski, Bożena Skórka, Piotr Hormański (konieczne jest uporządkowanie danych o przejściach z ostatnich lat)

Powrót na stronę turystyki idiotycznej