Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
Nasze ¶piewniki  |  ¦piewnik dla Oli  |  ¦piewnik Iwony  |  ¦piewnik Łysego  |  Linki

Wstępniak*

* Używanie ¶piewnika nie wymaga przeczytania poniższego tekstu, na własn± odpowiedzialno¶ć narażacie się na nagłe zapadnięcie w głęboki sen ...

Oddajemy w wasze ręce, ten oto ¶piewnik zatytułowany "Dla Oli, na słowiańsk± nutę", który zawiera wybrane pie¶ni łemkowskie, bojkowskie, słowackie, polskie i inne. Nie jest to ¶piewnik turystyczny. Pragnęli¶my oddać, je¶li nie cał±, to chociażby czę¶ć naszej wspólnej słowiańskiej duszy, która wyziera z prostych ludowych pie¶ni i przy¶piewek.

Nie jest przypadkiem, iż najwięcej piosenek w ¶piewniku reprezentuje folklor rusnacki (Łemkowie, Bojkowie, Łemkowie słowaccy). Czujemy szczególny sentyment do tego rodzaju muzyki. Była ona przyczynkiem do zwrócenia przez nas uwagi na folklor. Jednocze¶nie nie odżegnujemy się od całego muzycznego dziedzictwa Słowian, które jest bardzo bogate, st±d też w ¶piewniku znalazły się, oprócz piosenek słowackich czy polskich, piosenka serbska i bułgarska. Liczymy na powiększanie ¶piewnika i wasz± w tym kierunku pomoc. W naszych zamierzeniach ¶piewnik jest przeznaczony przede wszystkim dla odbiorcy znaj±cego melodię lub ¶piewaj±cego z głosem wiod±cym. Niestety nasze skromne umiejętno¶ci (lub też brak stosownego wykształcenia muzycznego) nie pozwoliły na wzbogacenie strony muzycznej ¶piewnika.

Pamiętamy o najczęstszym odbiorcy ¶piewnika tj. tury¶cie, który znalazł się przy roz¶piewanym ognisku może nie po raz pierwszy, ale kolejny, a liczby pobytów w górach z plecakiem i "wesoł± gromadk±", na niekoniecznie szlakowej ¶cieżce, może jeszcze policzyć na palcach swoich r±k.

Znaj±c częste trudno¶ci z brakiem baterii w latarkach, drewna w ognisku oraz ilo¶ci± głów, pochylaj±cych się nad tekstem, nie będziecie musieli nigdy obracać kartki, aby do¶piewać dalsz± czę¶ć utworu. Mamy również nadzieję, że format A5 ¶piewnika (spakowany plik w formacie PDF dostępny tutaj ) pozwoli go dopchn±ć do najbardziej przeładowanego plecaka, a małe literki, w konsekwencji, nie będ± dla was przeszkod±.

Nie ro¶cimy sobie praw autorskich do tego "dzieła", jakkolwiek go nazwać. Je¶li macie ochotę dokonywać zmian, poprawek, dopisywać teksty utworów, których nie zamie¶cili¶my, w każdym czasie udostępnimy wam wersję elektroniczn± (dyskietka lub poczt± e-mail). Jedynym wyj±tkiem jest tytuł i okładka, je pozostawcie, proszę, nie zmienione.

Kontakt z nami znajduje się poniżej, przy czym nie ponosimy odpowiedzialno¶ci za ewentualne zmiany naszych adresów lub telefonów. Nie jeste¶my uwi±zani do ¶piewnika. W przypadku nieudanej próby złapania kontaktu, według wskazówek wskazanych poniżej, szukajcie nas poprzez Klub Ekonomistów TRAMP działaj±cy przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (no chyba, że się do nas nie przyznaj± !).

A je¶li zapytacie, dlaczego ¶piewnik nazywa się "Dla Oli, (.....)", nie zmiennie będziemy odpowiadać:

DLA OLI PACOWSKIEJ

 

Agnieszka Kulik Paweł Plesniak
 
ul. Nadrzeczna 16 ul. Konstytucji 48b/27
05-300 Mińsk Mazowiecki 41-208 Sosnowiec
tel. dom. (025) 758 09 97 tel. dom. (032) 299 46 95
tel. kom. 0 503 694 865 tel. kom. 0 502 256 436
 
Mińsk Mazowiecki, dnia 15 maja 2001r.


 

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>