Kurs Turystyki Gˇrskiej Ceneria: outdoorowa porˇwnywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
Sztafeta 100-lecia SGH: g´┐Ż´┐Żwny szlak beskidzki

SZTAFETA IM. ANDRZEJA GRODKA
G´┐Ż´┐ŻWNYM SZLAKIEM BESKIDZKIM

17 - 23 IV 2006

G´┐Ż´┐Żwny szlak beskidzki

Sk´┐Żd pomys´┐Ż?

W 2003 roku obchodzili´┐Żmy 30-lecie za´┐Żo´┐Żenia Klubu. Na t´┐Ż wyj´┐Żtkow´┐Ż okazj´┐Ż ´┐Żwczesny prezes - Pawe´┐Ż Brud´┐Żo - zaproponowa´┐Ż przemierzy´┐Ż najwa´┐Żniejszy polski szlak - G´┐Ż´┐Żwny Szlak Beskidzki - sztafet´┐Ż non-stop, dzie´┐Ż i noc, z Ustronia w Beskidzie ´┐Żl´┐Żskim do Wo´┐Żosatego w Bieszczadach. Sztafeta ruszy´┐Ża z Ustronia o 8.45 w poniedzia´┐Żek i dotar´┐Ża do mety w Wo´┐Żosatem w niedziel´┐Ż o 15.15. ´┐Ż´┐Żcznie uczestnicy przeszli 688 GOT´┐Żw (r´┐Żwnowarto´┐Ż´┐Ż 688 kilometr´┐Żw lub 68 800 metr´┐Żw podej´┐Żcia) w czasie 152 godzin.

W tym roku dla uczczenia 100-lecia Uczelni zapraszamy Was do przej´┐Żcia tego szlaku w drug´┐Ż stron´┐Ż. Od Wo´┐Żosatego do Ustronia. 160 godzin non-stop. Dzie´┐Ż i noc. 20 zmian. Przejdziemy Bieszczady, Beskid Niski, S´┐Żdecki, Gorce, Beskid Makowski, ´┐Żywiecki i ´┐Żl´┐Żski. W ten jak´┐Że szczeg´┐Żlny spos´┐Żb poka´┐Żemy przywi´┐Żzanie do naszej Alma Mater - i zadbamy o to, ´┐Żeby by´┐Żo nas - wci´┐Ż´┐Ż studiuj´┐Żcych - wida´┐Ż i s´┐Życha´┐Ż! A pa´┐Żeczk´┐Ż na trasie b´┐Żdzie flaga Szko´┐Ży...

Sztafet´┐Ż nazwali´┐Żmy imieniem profesora Andrzeja Grodka - rektora SGH w latach 1947-49 oraz 1956-59. Dlaczego Andrzej Grodek? Odpowied´┐Ż jest prosta - by´┐Ż on cz´┐Żowiekiem bardzo zwi´┐Żzanym z g´┐Żrami. Szczeg´┐Żlnie lubi´┐Ż Tatry, ale w Beskidy te´┐Ż zagl´┐Żda´┐Ż. Po prostu urodzony turysta. Wi´┐Żcej o profesorze mo´┐Żecie przeczyta´┐Ż tutaj.


Jak to b´┐Żdzie wygl´┐Żda´┐Ż?

Jak si´┐Ż s´┐Żusznie domy´┐Żlacie, organizacja takiej sztafety to wielkie przedsi´┐Żwzi´┐Żcie logistyczne. Przygotowuj´┐Żc j´┐Ż sp´┐Żdzili´┐Żmy d´┐Żugie godziny licz´┐Żc, szacuj´┐Żc, planuj´┐Żc dojazdy, zmiany, ´┐Żrodki transportu, noclegi...

Zdecydowali´┐Żmy si´┐Ż podzieli´┐Ż ca´┐Ż´┐Ż tras´┐Ż na 20 odcink´┐Żw (wykaz poni´┐Żej). Za ka´┐Żd´┐Ż z tras odpowiada dw´┐Żch prowadz´┐Żcych z Trampa - ludzie do´┐Żwiadczeni i z uprawnieniami do prowadzenia grup w g´┐Żrach. Na ka´┐Żdy odcinek zabieramy maksymalnie 8 os´┐Żb - a na odcinki nocne - maksymalnie 4. Przy zapisach obowi´┐Żzuje zasada - kto pierwszy - ten lepszy!

Nie ma obowi´┐Żzku brania udzia´┐Żu w ca´┐Żo´┐Żci Sztafety. Mo´┐Żna i´┐Ż´┐Ż jeden odcinek, mo´┐Żna trzy. Sztafeta trwa tydzie´┐Ż i zdajemy sobie spraw´┐Ż, ´┐Że ma´┐Żo kto b´┐Żdzie m´┐Żg´┐Ż by´┐Ż od pocz´┐Żtku do ko´┐Żca. Ale liczy si´┐Ż Wasz udzia´┐Ż - cho´┐Żby na jeden dzie´┐Ż. Nie jest to wielkie wyrzeczenie przyjecha´┐Ż z Warszawy na jeden dzie´┐Ż, tym bardziej, ´┐Że poniedzia´┐Żek i wtorek to dni wolne od zaj´┐Ż´┐Ż.

Zapisuj´┐Żc si´┐Ż na Sztafet´┐Ż musisz jednak pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że przedstawiony plan zmian jest do´┐Ż´┐Ż realistyczny - ale to nadal tylko plan. Sztafeta mo´┐Że mie´┐Ż op´┐Żnienie rz´┐Żdu kilku godzin, mo´┐Że te´┐Ż wreszcie i´┐Ż´┐Ż szybciej. Du´┐Żo zale´┐Ży od ilo´┐Żci ´┐Żniegu w wy´┐Ższych partiach g´┐Żr. O wszelkich zmianach poinformuje Ci´┐Ż (na bie´┐Ż´┐Żco) Tw´┐Żj prowadz´┐Żcy tras´┐Ż.

Sztafeta ma do dyspozycji samoch´┐Żd, ale jest to Cinquecento naszego kolegi z Klubu - Piotrka. Tym jednym samochodem musimy przewie´┐Ż´┐Ż plecaki os´┐Żb id´┐Żcych w tym momencie na odcinku, odebra´┐Ż i zawie´┐Ż´┐Ż ludzi na starty trudno dost´┐Żpnych (albo nocnych) odcink´┐Żw. Wszystkie przejazdy mi´┐Żdzy odcinkami uczestnicy b´┐Żd´┐Ż wi´┐Żc pokonywa´┐Ż na w´┐Żasn´┐Ż r´┐Żk´┐Ż (ale w praktyce prawie zawsze b´┐Żdzie jecha´┐Ż kto´┐Ż z Trampa). Specjalnie na potrzeby Sztafety napisali´┐Żmy przewodnik-ksi´┐Ż´┐Żeczk´┐Ż szczeg´┐Żowo opisuj´┐Żcy po´┐Ż´┐Żczenia autobusowo-kolejowe mi´┐Żdzy kolejnymi odcinkami i miejsca nocleg´┐Żw.

W trakcie marszu Sztafety nic nie staje na przeszkodzie, ´┐Żeby po prostu pochodzi´┐Ż rekreacyjnie po g´┐Żrach. Po zej´┐Żciu ze zmiany albo oczekuj´┐Żc gdzie´┐Ż dalej na pa´┐Żeczk´┐Ż mo´┐Żna robi´┐Ż ma´┐Że wypady w g´┐Żry albo zwiedza´┐Ż mijane miejscowo´┐Żci.

Jak wi´┐Żc widzisz - Sztafeta daje Ci du´┐Ż´┐Ż swobod´┐Ż. Mo´┐Żesz wybra´┐Ż interesuj´┐Żce Ci´┐Ż odcinki, spojrze´┐Ż ile zajm´┐Ż Ci przejazdy mi´┐Żdzy nimi; um´┐Żwi´┐Ż si´┐Ż z innymi na zwiedzanie. To b´┐Żdzie ciekawie sp´┐Żdzony czas w polskich g´┐Żrach!


Podzia´┐Ż trasy na odcinki
pogrubione odcinki nocne
wyliczenia Excela, st´┐Żd tak dok´┐Żadne mi´┐Żdzyczasy
Lp. Data Start Trasa Koniec GOT Czas
1 PON 17.04 4:00 Wo´┐Żosate - Ustrzyki 9:48 29 5:48
2 PON 17.04 9:48 Ustrzyki - Smerek Wie´┐Ż 17:00 36 7:12
3 PON 17.04 17:00 Smerek Wie´┐Ż - Cisna 21:45 20 4:45
4 PON 17.04 21:45 Cisna - Koma´┐Żcza 7:31 41 9:45
5 WT 18.04 7:31 Koma´┐Żcza - Rudawka Rym. 15:55 42 8:24
6 WT 18.04 15:55 Rudawka Rym. - Nowa Wie´┐Ż 23:15 33 7:20
7 WT 18.04 23:15 Nowa Wie´┐Ż - K´┐Żty 6:15 28 7:00
8 ´┐ŻR 19.04 6:15 K´┐Żty - Bartne 12:42 29 6:26
9 ´┐ŻR 19.04 12:42 Bartne - Ha´┐Żczowa 20:15 33 7:33
10 ´┐ŻR 19.04 20:15 Ha´┐Żczowa - Krynica 2:55 28 6:40
11 CZW 20.04 2:55 Krynica - Rytro 11:29 36 8:34
12 CZW 20.04 11:29 Rytro - Kro´┐Żcienko 21:44 41 10:15
13 CZW 20.04 21:44 Kro´┐Żcienko - Prze´┐Ż. Knurowska 3:31 26 5:46
14 PT 21.04 3:31 Prze´┐Ż. Knurowska - Rabka 11:08 32 7:37
15 PT 21.04 11:08 Rabka - Hala Krupowa 20:01 40 8:53
16 PT 21.04 20:01 Hala Krupowa - pod M´┐Żdralow´┐Ż 5:01 36 9:00
17 SB 22.04 5:01 pod M´┐Żdralow´┐Ż - Hala Miziowa 11:56 29 6:54
18 SB 22.04 11:56 Hala Miziowa - W´┐Żgierska G´┐Żrka 18:21 27 6:25
19 SB 22.04 18:21 W´┐Żgierska G´┐Żrka - Prze´┐Ż. Kubalonka 3:36 37 9:15
20 ND 22.04 3:36 Prze´┐Ż. Kubalonka - Ustro´┐Ż 12:56 42 9:20


Kontakt

Za Sztafet´┐Ż odpowiadaj´┐Ż Wojtek i Radek i u nich najlepiej si´┐Ż zapisa´┐Ż. Mo´┐Żesz przyj´┐Ż´┐Ż te´┐Ż do naszej klubowej kanciapy na antresoli, pok´┐Żj 66 i zapisa´┐Ż si´┐Ż na miejscu. Ze swojej strony nie pobieramy ´┐Żadnej zaliczki. Ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż od pocz´┐Żtku do ko´┐Żca finansujesz samemu. Ale dzi´┐Żki wsparciu uczelni - ka´┐Żdy z uczestnik´┐Żw otrzyma za darmo koszulk´┐Ż, wlepk´┐Ż, a potem - ju´┐Ż po powrocie do Warszawy - pami´┐Żtkowy folder.

Zapisy odbywaj´┐Ż si´┐Ż w dniach 1-7 kwietnia. Zapisy w p´┐Żniejszym terminie nie s´┐Ż mo´┐Żliwe i nie robimy wyj´┐Żtk´┐Żw.

Dnia 11 kwietnia o godzinie 19:00 w Auli II planujemy spotkanie organizacyjne - tam ustalimy ostatnie szczeg´┐Ży, tam poznasz swojego prowadz´┐Żcego, wymienimy si´┐Ż kontaktami.

Kontakt do organizator´┐Żw: Wojtek Paczos, archimedes{ma´┐Żpa}student.sgh.waw.pl ; tel. 695 455 730; Radek Paw´┐Żowicki, namche{ma´┐Żpa}tlen.pl ; tel. 607 677 268. 

KTE "TRAMP"
Szko│a G│ˇwna Handlowa
Al. Niepodleg│oťci 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistˇw TRAMP>